Thứ hai, 24/6/2024 | 3:44 PM  
 
DỰ ÁN
Nhà máy Woosung (Khu công nghiệp Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai)
 
 
Chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính: Công ty Woosung Vina (Hàn Quốc) (Thầu phụ cho Công ty Đại Dũng)

- Thầu phụ lại cho nhà thầu Đại Dũng.

- Công trình xây dựng giai đoạn II do nhà máy thức ăn gia súc Woosung đầu tư.

- Địa điểm xây dựng tại khu công nghiệp Bào Xéo, huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung công việc :Thi công gói thầu xây dựng.

Quay về

Lượt truy cập  
 
Designed by Perfect Co., Ltd Copyright © 2008 Van Thinh Gia
www.vanthinhgia.com | contact@vanthinhgia.com
Tel: (84-28) 22 235 235; (84-28) 3620 3436; Hotline: 094 8888 555